1. september 2011

Alt er politikk - En konvertitts bekjennelser


Alle vi som er kommet over middagshøyden i livet husker vel Gro / Kåre debattene. Mange av oss ser tilbake på den tiden med nostalgi og ikke minst mye glede. Selv var jeg en av de som holdt en knapp på Gro. Om det var polariseringen av politikken eller ungdommens idealisme som følte sterkt for Gro den gangen vet jeg egentlig ikke. Mye vann har rent ut i havet siden den gang og jeg sitter igjen med en konklusjon om at det var Kåre som til syvende og sist hadde rett.


Hva er det som har ført meg dit jeg er i dag? Det er mange faktorer, men den viktigste er den nordiske samfunns modellen. En modell de borgerlige er like opptatt av som de sosialdemokratiske. For meg er det også viktig med redelighet og ansvarlighet. Der opplever jeg at de borgerlige skårer mye høyere enn de sosialdemokratiske. At sosialdemokratiet slår seg på brystet med at de er garantisten for velferd og at alle andre vil rasere velferden, faller på sin egen urimelighet og er retorisk uredelig. Ser vi tilbake på bevilgningene til de store velferdsoppgavene (Helse, Utdanning, Sosial og omsorg) de siste 20 - 30 år, er det dokumentert gjennom SSB at disse har økt jevnt og trutt uavhengig om sittende regjering har vært borgerlig styrt eller sosialdemokratisk styrt. Sosialdemokratisk retorikk kan ikke forandre dette, like lite som at sosialdemokratisk politikk forandrer dette bildet på noen måte.


Norge er et kapitalistisk og markedsliberalt samfunn som er avhengig av en velfungerende kapitalisme. Norge har en åpen økonomi og er helt avhengig av det internasjonale varebytte. Vår handel med utlandet er viktig og på de fleste områder har vi frihandelsavtaler. Vi er også med i det indre marked gjennom EØS avtalen. Sosialdemokratisk retorikk kan ikke forandre dette, like lite som at sosialdemokratisk politikk forandrer dette bildet på noen måte.


Er det ikke forskjeller da? Jo visst! De borgerlige er opptatt av ansvarlighet og en bærekraftighet som støtter opp under våre gode velferdssystemer. De borgerlige har fokus på kvalitet, mens de sosialdemokratiske synes å ha fokus på kvantitet. De borgerlige er opptatt av det enkelte individs mulighet til selv å ta valg for seg og sine nærmeste. De sosialdemokratiske er opptatt av at fellesskapet (les: Det offentlige) skal ta valgene for den enkelte. De borgerlige er opptatt av at vi skal sette tæring etter næring og ikke bruke penger vi ikke har. De sosialdemokratiske er mer opptatt av å dele ut penger til alle gode formål, tilsynelatene uten å tenke på regningen. De borgerlig fokuserer på balansen mellom det offentlige og det private ansvaret slik at det private ansvaret ikke blir borte. De sosialdemokratiske fokuserer på det offentlige ansvaret. De borgerlige fokuserer på at de offentlige velferdsordningene skal finansieres av det private næringsliv og at vi derfor må ha et bærekraftig næringsliv. De sosialdemokratiske fokuserer på det private næringslivs umoral. De borgerlige fokuserer på at fellesskapet består av familie, venner, naboer, organisasjoner og det offentlige. De sosialdemokratiske fokuserer på at fellesskapet er det offentlige.


For meg som innbygger i Horten kommune betyr disse forskjellene noe. Det betyr at jeg ikke ønsker at politikere skal komme i en situasjon hvor de p.g.a økonomi må styre når småbarns familier skal kunne ta ferien sin gjennom vedtak om stenging av barnehagene i Juli, til jul og til påske. Det betyr at jeg ikke ønsker at politikerne setter mennesker som Line i en uholdbar situasjon gjennom sine prioriteringer. Det betyr at jeg ikke ønsker at politikere gjennom sine vedtak skal bestemme for bestemor at hun ikke kan få den sykehjemsplassen hun har behov for eller det tilbudet hun mener hun har behov for. Det betyr at jeg ikke ønsker at politikere skal kunne hevde at vi har lærere som er strengere til å sette karakterer enn andre steder for å forklare konsekvensene av egen politikk. Det betyr at jeg ikke ønsker politikere som skal detaljstyre livet mitt fra vugge til grav fordi DE har bestemt at DE vet hva som er det beste for meg.


Derfor står jeg på Høyres liste ved kommune valget.


Jan-Petter Krüger
Listekandidat
Horten og Borre Høyre - http://horten.hoyre.no


(Innlegget er trykket i Gjengangeren den 1 september)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar