6. september 2011

Arbeiderpartiet avkler Høyre!

I sagaen om Horten Arbeiderparties sverte kampanje av Høyre så vi et nytt desperat forsøk på å "avkle" Høyre i Gjengangeren 3/9(side 8). Gjengangeren klarer å bruke en hel side på Arbeiderpartiets Terje Johansen som har avdekket et suspekt punkt i programmet til Horten og Borre Høyre. Punktet det dreier seg om er sitat
Styrke kontrollrutinene og antikorrupsjonsarbeidet i Horten kommune
 Arbeiderparties Terje Johansen er opprørt og krever svar på hvor korrupsjonen er!

Det som slår meg når jeg leser dette er : Er det noe å skjule siden man ser på dette som et kontroversiellt program punkt? Videre kan vi lese at Arbeiderpartiet mener at
Vi må kunne gå ut fra at kommune og politisk miljø opptrer redelig - og behovet for aktivt antikorrupsjonsarbeid i Horten kommune har vi i Ap aldri hørt noe om. Før det nå dukket opp i Høyres program.
Jeg tror vel at historien viser at dette nettopp ikke er tilfellet og at vi er avhengig av gjennomsiktlighet og kontroll for å kunne være sikker på at slikt ikke skjer. I forbindelse med femleggingen av den rødgrønne regjeringens stortingsmelding "Det Gode Innkjøp" , ble det av statsråd Grande Røys fremhevet
Vi ser til stadighet at reglene brytes, og at kommuner og statlige virksomheter håndterer sine innkjøp på en uprofesjonell måte. Dette er ikke god samfunnsøkonomi og svekker tilliten til offentlig forvaltning. Derfor har det vært nødvendig med en helhetlig tilnærming hvor vi har gått grundig inn i hvordan innkjøpene blir gjennomført.
Høyre ønsker å ha mest mulig gjennomsiktighet og best mulig kontroll rutiner for å unngå at kommunen skal kunne beskyldes for korrupsjon og sløsing med skattebetalerenes penger.

I disse valgkamp tider har vi jo også det uheldige fenomenet at sittende regjering lekker fra neste års statsbudsjett. Dette er vel blitt en vane, men er en stor uting uansett hvilken regjering som lekker, og det er noe det politiske miljø burde ta en alvorlig debatt om. Det er ikke så mange år siden det var en relativt stor sak at det ble lekket fra statsbudsjettet til Dagbladet og man drev klappjakt på Dagbladets kilde. Leser vi hva som står om korrupsjon på wikipedia

Korrupsjon skjer når en person i en betrodd stilling eller verv, privat eller offentlig, setter ansvaret og forpliktelsene som er knyttet til stillingen eller vervet til side og misbruker makten som ligger i stillingen eller vervet, og ved dette oppnår enten en privat fordel eller belønning, eller urettmessig tilstreber en fordel til egen organisasjon eller firma.
Synes dette stemmer bra med det vi ser i disse dager jeg. Regjeringspartiene ville vel ikke flydd land og strand rundt og lekket som en sil hvis de ikke har tro på at de kan tjene stemmer til fordel for eget parti? Nå sier jeg ikke nødvendigvis at dette er korrupsjon, men jeg tillater meg å stille spørsmålstegn ved praksisen.

Men for all del. Fy!! til Høyre i Horten.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar