16. september 2011

Drømmen om Horten

En seier for Horten, og en seier for Høyre! Jeg er i dag veldig stolt av å være på lag med Børre Jacobsen og de andre i forhandlingsutvalget som har håndert sonderinger og forandlinger med Krf, Venstre og Frp for å se på muligheten av å skape en felles politisk platform for de neste 4 årene. Jeg er stolt av at Børre, Tove og Hans-Christian ikke har solgt sjela si, og kan innta sine plasser og roller i kommunestyret med rak rygg.

Jeg er også stolt av politikerne fra Frp, Venstre og Krf, som ser ut til å ha fokusert på å lage en felles politisk platform med Høyre. Dette blir det ikke politiker forakt av!

Nå kjenner jeg at jeg virkelig har tatt innover meg at jeg skal være lokalpolitiker i 4 år, og jeg gleder meg enormt. Det er så mange viktige saker som vi må forsøke å få gjort noe med. Høyre har jo sagt at prioriterings områdene de neste 4 årene er skole og omsorgs området, noe jeg er overbevist om at vi får til. Men, prioritering alene er ikke nok. Hvis vi ikke klarer å få til en god prosess med de ansatte, de på gulvet, de som virkelig vet hvor skoen trykker, i hele den store kommunale organisasjonen er jeg redd for at det ikke vil hjelpe uansett hvor mye penger vi tilfører. Det er greit nok at man har kommandolinje fra administrasjonen og nedover, men det er relativt mange indikasjoner på at det er rusk i maskineriet her og der. Dette må politikerene, som arbeidsgivere for de kommunalt ansatte, ta et ansvar for å sette fokus på, og være pådriver for at gode prosesser startes.

Jeg kjenner at jeg er optimist og at dette skal vi få til. Høyre har fått inn "The dream team" i kommunestyret med mange kunnskapsrike og engasjerte mennesker. Kunnskap er makt, og kunnskap må til for å ta de gode avgjørelsene. Min store drøm for Horten er at vi kan få engasjert innbyggerne i mye større grad enn det som hittil har vært tilfellet, det er jo til syvende og sist innbyggerne i Horten jeg har engasjert meg for som lokalpolitiker! Dette er deres by, ikke Høyres, Arbeiderpartiets eller de andre politiske partienes by.

Akkurat nå strutter jeg av energi og jeg gleder meg til å ta fatt på oppgaven. Jeg vet at dette kommer til å bli tungt til tider, men det skal jeg takle. Vi er nødt til å prioritere hardt for å komme oss ut av ROBEK og gjennvinne handlingsrom for å kunne ta de gode politiske valgene og prioriteringene. Dette skal vi klare, vi skal komme ut på pluss siden i den andre enden, både økonomisk og politisk! Vi skal sammen skape Drømmen om Horten!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar