13. september 2011

Hjelp! Jeg er kommunestyre representant for Høyre

og jeg er livredd! Hva vil folk si om meg og den innsatsen jeg har gjort når regnskapet skal gjøres opp om 4 år? Har jeg vært ærlig, har jeg vært etterrettelig, har jeg vært medmenneskelig, har jeg vært en god ombudsmann for ALLE innbyggerne?

Det er med stor ydmykhet jeg erkjenner at jeg er blitt kommunestyre representant, ikke bare fordi jeg stod på Høyres liste, men fordi mange av de som stemte Høyre hadde så stor tro på meg at de gav meg sin personstemme. Uten disse personstemmene ville jeg ikke blitt valgt inn i kommune styret. Det gjør meg rørt og det gjør meg glad at så mange faktisk har tro på at jeg vil kunne gjøre en god jobb som folkevalgt. Samtidig er det utrolig skremmende å skulle leve opp til de forventningene de måtte ha til meg.

Jeg har stor tro på at Høyres plattform er den beste for kommunen vår. Samtidig tror jeg ikke at partienes representanter i kommunestyret representerer all visdom i kommunen. Vi vet ikke alt, vi er avhengig av at folk tar kontakt og snakker med oss om det som ligger dem på hjertet. Vi er avhengig av at innbyggerne i kommunen vår gir oss innspill med de gode løsningene. Vi er avhengig av at de ansatte vi har arbeidsgiver ansvar for, kommer til og oss og forteller hvor skoen trykker. Det er de på "gulvet", de som leverer de gode tjenestene til våre innbyggere hver eneste dag, som må stå frem og fortelle oss hva vi kan gjøre for at de skal bli mindre syke av jobben og ha større trivsel i jobben. Dette skal de kunne gjøre uten å være redd for at det vil få konsekvenser for jobben sin. Det er noe alvorlig galt med bedriftskulturen når de ansatte i kommunen ikke "tør" å varsle. Vi trenger også hjelp av mottakerne av kommunens tjenester, de ser også endel av det totale bildet, et bilde vi trenger å bli gjort oppmerksom på.

Jeg har stor tro på vi kan få til en endring i hvem som styrer i byen med dette resultatet, selv om det ikke er avgjort enda. Jeg håper at vi om 4 år, med hånden på hjertet vil kunne si at vi har snudd en negativ trend til noe positivt, at vi har vist Hortens befolkning at vi er til å stole på, at vi gjør som vi sier at vi skal gjøre. At alle kan ikke være enig alt, det er ikke mulig, Høyre må samarbeide med andre og det betyr at man må gi og ta, men hvis alle kan være enig om 4 år at vi har klart å snu den negative trenden Horten er inne i, vil jeg føle at vi har lykkes med det vi ønsker å oppnå.

Igjen TUSEN TAKK til alle som har stemt Høyre og TUSEN HJERTELIG TAKK til alle som har stemt på meg. Det er nå jobben begynner, en jobb jeg går til med stor ydmykhet og stolthet! En jobb jeg inderlig håper jeg vil beholde entusiasmen for de neste 4 år.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar