11. september 2011

Horten er overmoden for forandring

I morgen skal det stemmes i Horten og jeg er overbevist om at Høyre vil gjøre tidenes valg i kommunen vår. Hvorfor? Fordi Høyre har brukt valgkampen til å fortelle om egen politikk! Høyre har vist velgerne hva Høyre står for og hvor Høyre vil med vår kjære hjem kommune.

Jeg er overbevist om at mange ser behovet for endring av kurs. Og der har Høyre vist ærlig og åpent hvilken kurs Høyre ønsker å følge. Høyre har vist hva som ønskes prioritert opp og hva som ønskes prioritert bort. Vil alle bli fornøyd med det? Neppe, men det er enda flere som ikke er fornøyd med det vi har nå og det vi kommer til å få de neste 4 år hvis de som nå har styrt i 12 år blir sittende.

Når jeg tenker etter kan jeg ikke komme på en eneste kursendring foreslått av Arbeiderpartiet. Det betyr fortsatt urealistiske budsjett som sprekker, det betyr at ostehøvel kuttene vil fortsette, det betyr at barnehage, skole og omsorgs området fortsatt vil måtte stramme inn livreima.

Arbeiderpartiet, SV, Rødt og Fagforbundet har så godt de har kunnet forsøkt å fortelle velgerne hva Høyres politikk er. Vi er for å rasere de offentlige arbeidsplassene, vi er for å snyte de offentlige ansatte for lønn og pensjon, vi er for en elite skole og vi er for storstilt privatisering og konkurranseutsetting. Har Horten og Borre Høyre gått i bresjen for dette i valgkampen? Nei. Tvert i mot. Vi har understreket viktigheten av de offentlig ansatte og at vi vil jobbe for at offentlig sektor skal være en attraktiv sektor. Jeg tror de fleste har gjennomskuet disse utspillene mot Høyre som usaklige og paniske forsøk på å holde på makten i Horten.

Vi har sett mye rart i løpet av valgkampen. Rent personlig synes jeg at Jan Focas og SVs geniale forslag om å la helse området dekke inn eget overforbruk i forhold til vedtatt budsjett, har tatt kaka. Jan Focas vil at Helseområdet skal dekke merforbruket som dukker opp som et resultat av egne urealistiske vedtak i kommunestyret. Det jeg ikke har fått med meg er hvordan Focas ser for seg at dette merforbruket skal dekkes inn. Hva betyr det i praksis at SV ønsker at Helse og Omsorgs området selv skal dekke sine budsjett overskridelser? Hva vil SV fortelle den ansatte som ved andres sykdom velger å jobbe overtid eller ta en ekstravakt slik at ingen står uten omsorg og pleie på den vakten? Vil SV fortelle vedkommende at han/hun skal gå hjem og glede seg over at skole området ihvertfall har fått penger? Hva vil SV fortelle den ansattes leder som etter beste evne forsøker å dekke behovet til sine brukere ved å kalle inn ekstravakter eller spørre noen om de har anledning til å jobbe overtid? Skal vedkommende leder ta turen rundt til sine brukere/pasienter og fortelle dem at p.g.a. sykdom så kan du ikke få stell eller pleie siden det ikke er penger til å sette inn en vikar? Skal SV redusere antall sykehjemsplasser eller redusere antall personer som mottar hjemmebaserte tjenester? Jeg er nok ikke den eneste som stiller meg disse spørsmålene, det som er synd er at ingen har stilt disse spørsmålene i løpet av valgkampen, men det er kanskje slik at folk forstår at dette bare er tull.

På andre plass kommer Arbeiderpartiet og Fagforbundets forsøk på virkelighets beskrivelser av en nær fremtid hvor Høyre vil gjennomføre masseoppsigelser, rasere lønnsvilkår og stjele pensjonen fra de ansatte. Når man må gå så langt med den hensikt å skremme offentlig ansatte til å stemme Arbeiderpartiet, da er man passe desperat spør du meg. Spesielt sett i lys av de forholdene som i dag gjelder for mange av kommunens ansatte. Hadde det vært Høyre som satt ved makten nå og det hadde vært valg. Da hadde ikke Fagforbundet vært nådig i sin iver etter å dra frem eksempel etter eksempel på kommunalt ansatte som jobber under uverdige kår i kommunen. Har vi hørt et pip om det i valgkampen?

Horten er overmoden for forandring. En forandring til det bedre. Det vil du få med et kommunestyre hvor Høyre sitter i førersetet. Ikke et kommunestyre hvor Fagforbundet og Arbeiderpartiet sitter i førersetet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar