9. september 2011

Krügers snillistiske arbeidsliv

Hvordan den overskriften klarer å pryde et leserinnlegg fra Horten Arbeiderparti i gårsdagens Gjenganger skal jeg ikke spekulere i, men jeg føler meg litt som Politimester Bastian i Kardemommeby når jeg leser den.

Jeg er ikke offentlig ansatt, men privat ansatt. Jeg er ansatt i et firma hvor det over mer enn 10 år har vært jevnlige runder med overtallighets prosesser. Jeg er fagorganisert, men ikke i et LO forbund. Jeg er fagorganisert i et forbund hvor de tillitsvalgte er i stand til å ha to tanker i hodet samtid. De jobber intensivt for de ansatte, samtidig som de må håndtere bedriftens behov for å kunne drive forsvarlig.

Det offentlige er annerledes og kall meg gjerne blåøyd, men jeg har innbilt meg at det offentlige er en god arbeidsgiver hvor de offentlig ansatte behandles på en ordentlig måte, uansett hva navnet på partiene med makt til enhver tid måtte være. Jeg tar tydeligvis feil i følge Horten Arbeiderparti. Og jammen viser det seg i går at Horten Arbeiderparti har mer rett enn de kanskje selv egentlig trodde på når nevnte leserinnlegg ble kokt i hop.

Trondheim anmeldt for 26.100 lovbrudd i eldreomsorgen, ble lagt stort ut av NRK i går. Trondheim som arbeidsgiver er anmeldt av arbeidstilsynet for et ukjent antall alvorlige brudd på arbeidsmiljøloven. Trondheim som er Arbeiderparties ustillingsvindu, på samme måte som Oslo er Høyres utstillingsvindu.

Hva sier dette om Arbeiderparties forvaltning av sitt arbeidsgiveransvar overfor sine ansatte? Dette er en situasjon som har vært kjent i nesten ett år. I dag hører jeg på radioen at Statsministeren, som bare for et par dager siden var i Trondheim og ble imponert av eldreomsorgen i Trondheim, sier at det er gledelig at Arbeiderpartiet har tatt tak i saken. Hæ?

Her har man hatt snart et år på å bedre forholdene. Når ble de rettet opp? For meg blir dette stående i sterk kontrast til Oslo Høyres håndtering av Addeco skandalen i Oslo. Saken ble kjent, Oslo Høyre terminerte kontrakten med Addeco, fordi man ikke kan godta slike brudd på arbeidsmiljø lov og ansattes rettigheter. Høyre tok ansvar og ryddet opp umiddelbart. Hvor lang tid trenger Arbeiderpartiet i Trondheim for å rydde opp?

Dette er ikke eneste saken heller. 26. april kunne man lese i Moss Avis : Moss kommune visste om ulovlige Adecco-forhold for ett år siden. Hvem er det som sitter ved roret i Moss? Jøss, Arbeiderpartiet ! Da er det jo ikke noe rart at saken i Moss fikk omtrent null media dekning i rikspressen, selv om de samme bruddene som skjedde hos Addeco i Oslo skjedde i institusjoner i Moss. Og hvor lang tid tok det å rydde opp? Er det ryddet opp enda?

Nei, jeg er nok så naiv som Horten Arbeiderpartis Terje Johansen antyder. Jeg har trodd på det offentlige som arbeidsgiver, den troen har Arbeiderpartiet nå knust grunndig.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar