8. september 2011

Lyseblå betraktninger

Sitter her på taket i en pause og nyter en kopp kaffe mens jeg ser ut over indrehavn. Det er opphold i regnet, stille på vannet og jeg nyter det flotte bildet av Horten foran meg. Det er ikke et perfekt bilde, men det slår meg at det som gjør bildet mindre perfekt er menneske skapt. Jeg tenker at jeg er heldig som kan bo i Horten og nyte disse 5 minuttene her. Jeg tenker at slik er Horten kommune også. Det er generelt godt å være innbygger i Horten kommune, men bildet er langt fra perfekt.

Vi sliter på skole fronten. Horten kommune kommer dårligere ut på målinger enn noen av oss liker. Helse og Omsorgs området driver kontinuerlig med merforbruk i forhold til budsjett, noe som medfører at penger må dekkes inn fra andre steder. Vi har i sommer opplevd at fergetrafikken effektivt har sperret tilgangen til et av byens bolig områder. Vi opplever at skoler og barnehager må stenges fordi de “detter ned” rundt de som har sitt daglige tilhold der. Vi opplever at Hortens “perle”, havna, i liten grad kan nytes av kommunens befolkning, og det kan synes som om folk som arbeider i kommunen vår foretrekker å bosette seg andre steder.

Dette er en situasjon som har vedvart over tid og det ser ikke ut til at vårt folkevalgte flertall er i stand til å gjøre noe med dette. Kan dette ha noe med politisk ideologi å gjøre. Tidligere har jeg tenkt at ideologi, nei det har ikke noe i et kommune valg å gjøre. Det viktigste i et kommunevalg er å få inn de riktige hodene som vil være i stand til å finne de praktiske løsningene som er til det beste for alle innbyggerne i kommunen. Etter 12 år med sittende flertall, som består av mange mennesker jeg har ansett å være fornuftige og intelligente mennesker, begynner jeg imidlertid å lure på om jeg har tatt feil. Er det slik at når man engasjerer seg i et politisk parti så justeres den individuelle intelligensen ned til et minste felles multiplum for deretter å bli avstemt med ideologien partiet står for? Eller er det rett og slett ideologien man står for som gjør at man tar de valgene man tar i kommunestyret? Hvis det er ideologien som styrer, må jeg si at det kan stilles spørsmålstegn ved den ideologien som har ligget til grunn for de valg og prioriteringer som har styrt kommunen hit vi er i dag. Har de som nå har førersetet i Horten kommune forvaltet sin ideologi og sitt mandat til det beste for hele befolkningen? Har de vist økonomisk ansvarlighet? Har de vist medmenneskelighet? Har de vist etterrettelighet? Har de vist at de kan stoles på til å fortsette å forvalte kommunen vår på vegne av fellesskapet? Fortjener de 4 nye år bare fordi ordfører kandidaten deres unektelig er en sympatisk kar?

For meg hjelper det ikke at en ideologi er teoretisk fin og flott hvis ikke den kan følges opp av handlinger. Er det sånn at jeg tror menneskene bak ideologien er uvesentlig? Nei, det er mennesker som skal sette ideologien ut i praksis, det er mennesker som forandrer ideologien. Men vi må ikke glemme at ideologien skal være til for mennesket og ikke omvendt. Hvis man ikke er i stand til å se menneskene og konsekvensen av sine handlinger, hjelper det ikke å si at man har en fin ideologi. Der er jeg overbevist om at Høyre har det beste laget for Horten.

Det er blitt sagt av andre tidligere og jeg gjentar det gjerne: “Hør ikke på hva de sier, se på hva de gjør!” Godt Valg !

Jan-Petter Krüger
Listekandidat
Horten og Borre Høyre - http://horten.hoyre.no

(Innlegget er publisert i Gjengangeren 8. september)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar