3. september 2011

Offentlig sektor skal være en attraktiv sektor.


Jøss, tenker du kanskje når du titter ned i innlegget og ser ordet Høyre. Hva er dette for noe? Høyre opptatt av offentlig sektor? Selvfølgelig er Høyre det. Høyre erkjenner at det ikke er mulig å gjennomføre Høyres løsninger for kunnskap i skolen og kvalitet i omsorgsektoren uten en god arbeidsgiverpolitikk i det offentlige. Derfor må vi som politikere ha en bevisst arbeidsgiverpolitikk som gjør at vi beholder, utvikler og ikke minst rekrutterer de flinke folkene i kommunen.


Den desidert største budsjett posten i kommunen er knyttet til ansattes lønninger. Konsekvensen av å ha ansatte i kommunen som er stolte av det de gjør, som føler at de har mulighet og frihet til å utvikle seg og gjøre en god jobb, er mye større enn alt annet. Vi er nødt til å fokusere på kompetanse utvikling, kvalitetsutvikling og karriereveier. Vi registrerer at status og utviklingsmuligheter i altfor liten grad er knyttet opp mot nærhet til mennesker. I dag er det slik at karrieremulighetene innenfor skole og omsorgssektoren handler om å bevege seg vekk fra de menneskene man skal ha kontakt med i det daglige. Det er en smule merkelig at innenfor disse sektorene så er det slik at jo høyere du beveger deg på rangstigen, jo større blir avstanden til de menneskene du skulle jobbet med. Det er blitt slik at de som er lavest på rangstigen er de som har den daglige kontakten med mennesker. Slik kan vi ikke ha det. Utfordringene står i kø og vi trenger mennesker som jobber med mennesker. Vi trenger “peoplework before paperwork”. Høyre vil at alle skal ha mulighet til å ha faglig utvikling innenfor yrket sitt, samtidig som man f.eks. “bare” er lærere eller “bare” er sykepleier. Alle yrkesgruppene som jobber med mennesker gjør ekstremt viktige jobber for samfunnet og de skal ha en høy status. Økt yrkesstolthet gir motiverte ansatte som vil være i stand til å levere enda høyere kvalitet på de tjenester innbyggerene forventer å motta fra det offentlige.


Jada, dette har vi hørt før! Kanskje ikke fra Høyre, men det er tross alt valgkamp. Hvorfor skal vi høre på dette og tro at Høyre mener noe med det? Høyre politikere er ikke dummere enn at vi forstår at skal vi kunne levere de tjenester vi alle er avhengig av, må det gjøres noe slik at de som skal levere disse tjenestene er motivert og føler de har en spennende arbeidsplass. Uansett hvor mye andre forsøker å få Høyre til å fremstå som et “bestemor på anbud” parti, så vil private alternativ alltid være underordnet det offentlige tilbudet. De tjenestene hundre tusener av offentlige ansatte i kommunene leverer hver dag utgjør ryggraden i det offentlige tilbudet. Private alternativ vil ikke være noe annet enn evt. supplement.


Hva er da forskjellen på Arbeiderpartiets og Høyres arbeidsgiver politikk? Det er mange forskjeller, og alle springer ut fra verdiene vi har. Høyre er opptatt av den enkelte og legger vekt på den enkeltes kompetanse, Arbeiderpartiet er opptatt av systemer. Der høyre legger stor vekt på tillit, noe som innebærer både frihet og ansvar, legger Arbeiderpartiet vekt på systemer. Og ja, det kommer nok ikke som noen overraskelse at Høyre vil ha en arbeidsgiverpolitikk som gir stor grad av frihet, men som samtidig måler resultater. Arbeiderpartiet vektlegger rapportering og detaljstyring. Høyre vil prioritere bort det kommunen ikke trenger å gjøre, Arbeiderpartiet er fornøyd med at alle har det like “stramt/dårlig”. Høyre mener at ansvaret for de offentlige ansatte i alt for stor grad skyves over på rådmannen. Det er ordfører og kommunestyret som har det overordnede ansvaret for de ansatte i kommunen, og dette ansvaret må de ta. Høyres folkevalgte vil sette fokus på arbeidsgiverrollen de har. Høyres folkevalgte vil sette fokus på at de offentlig ansatte skal føle stolthet over den viktige samfunnsoppgaven de faktisk utfører. Høyres folkevalgte vil sette fokus på at folk skal føle trygghet for at de offentlige tjenestene som kommunens ansatte leverer, har høyest mulig kvalitet.  Høyres folkevalgte vil sette fokus på åpenhet slik at de ansatte føler de kan “si ifra” uten å være redd for å bli oppfattet som illojale eller bråkmakere. De folkevalgte trenger innspill fra de ansattes hverdag for å kunne fatte de riktige beslutningene. De riktige beslutningene som kan gi kommunens innbyggere trygghet for at vi faktisk er i stand til å møte de forventningene de har til de tjenestene som ytes. Det er desverre slik at innbyggernes forventninger ikke står i stil til de tjenestene kommunen tilbyr. Kommunens økonomiske situasjon gjør det vanskelig, men Høyre har vist i sine alternative budsjett forslag at vi vil prioritere bort det vi ikke trenger å drive med, for å kunne sette inn mer ressursser på de områdene som betyr mest for innbyggerne.


Vil dette være noe som kan skje over natten? Nei, det er alt for mange faktorer som spiller inn til at dette er noe vi bare kan løse lokalt med et knips i fingrene, men når Høyre har fokus på dette sentralt og lokalt, skal vi klare det!


Jan-Petter Krüger
Listekandidat
Horten og Borre Høyre - http://horten.hoyre.no


(Innlegget er trykket i Gjengangeren den 3. september)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar