23. august 2011

ROBEK for aller siste gang


Jeg erkjenner at jeg som ny og engasjert “wannabepolitiker” blir tatt litt med buksene nede av Arbeiderpartiets Jacob Børresens argumentasjon i Gjengangeren den 20. august. Jeg muligens en smule naiv, men jeg hadde aldri trodd at det var mulig “å koke suppe på spiker”. Med Børresens AP - kode på plass, synes dette likevel å være fullt mulig. I motsetning til mange andre kommuner anser tydeligvis ikke Arbeiderpartiet at det å være ROBEK kommune i seg selv er et problem, og det skal de selvsagt få lov å mene. At Arbeiderpartiet synes å mene at fylkesmannens godkjenning og ev. forkasting av langsiktige forpliktelser heller ikke er et problem, skal de også selvsagt få lov å mene. Jeg sitter egentlig igjen med det inntrykk at ROBEK anses unødvendig da det synes å være helt uten betydning. Som en konsekvens av Børresens argumentasjon foreslår jeg at Arbeiderpartiet jobber for at de sentrale politikerne sørger for en stortings behandling hvor ROBEK apparatet fjernes. Det kan da ikke være i noens interesse å ha unødvendige byråkratiske apparater i sving. Reduksjon av unødvendig byråkrati er god Høyrepolitikk. Jeg er forøvrig ikke enig i at det er den økonomiske situasjonen som er problemet. Det vel snarere hvordan det sittende flertallet i kommunestyret har forholdt seg til den økonomiske situasjonen som er problemet..

Børresen har rett i at Borre kommune ble innmeldt i ROBEK etter at Arbeiderpartiet overtok roret i 1999. Det Børresen ikke har rett i er at Borre kommune ble ført rett inn i ROBEK. ROBEK ble først vedtatt av Stortinget i 2000 og innført i 2001. Borre kommune kunne ikke blitt innmeldt før 2001.

Jeg har problemer med å forstå behovet for  å fremheve det som skjedde i 1999  i denne sammenheng og ev. hva relevansen til dagens økonomiske situasjon i kommunen er? Hvis hensikten er å henlede oppmerksomheten på at det var Høyre som satt ved roret når Arbeiderpartiet overtok, så er jeg klar over det. At det var underskudd i Borre kommune på det tidspunktet har jeg også blitt fortalt. Det jeg da sitter igjen med er noe jeg oppfatter som et forsøk på laste “sønnene for fedrenes synder”, og en mistanke om at Arbeiderpartiet etter å ha jobbet kommunen ut av ROBEK allerede en gang ikke har lært en tøddel av tidligere erfaringer.

Siden Børresen med forrige innlegg omtalte ROBEK for siste gang, ønsker jeg å takke for et ordskifte som har opplyst meg og sikkert mange av innbyggerne i Horten kommune.


Jan-Petter Krüger
Listekandidat
Horten og Borre Høyre - http://horten.hoyre.no(Innlegget er trykket i Gjengangeren den 23 august)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar