25. oktober 2011

Opp som en løve

ned som en skinnfell. Dette er vel det snilleste uttrykket jeg kan finne på kunnskapsminister Kristin Halvorsens "Forslag til lovendring vedrørende bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager" som i dag er sendt ut på høring.

For vel halvannet år siden understreket Kristin Halvorsen at man måtte ha strenge utbytteregler og lover for å regulere de private barnehagene. Det var på det tidspunktet veldig viktig for Kristin Halvorsen å slå ned på utbyttefesten i den private barnehagesektoren.

Hva har skjedd siden da egentlig? Er det å håpe at de har lært noe, eller er dette bare et forsøk på å fiske tilbake velgere de har mistet? Forslaget som i dag er lagt på høring er langt fra det som var den opprinnelige intensjonen til regjeringen. "Vi har laget et mye bedre forslag som sikrer gode rammebetingelser i de private barnehagene" sier Kristin Halvorsen i dag. Kjempe bra ! Eller ? Hva har regjeringen og byråkratiet bruk av tid og resurser på å komme frem til en ordning som i praksis er lik den som er i dag. Det er kun noen små justeringer ift revisorplikt for barnehager som har mer enn 19 barn, noe de aller fleste allerede har.

Kristin Halvorsen skriver på sin blogg at
Vi skal sørge for at foreldrebetalingen og offentlige tilskudd til barnehager kommer barna til gode
Mener Kristin Halvorsen at pengene ikke kommer barna tilgode i dag siden hun formulerer seg slik? Det høres unektelig slik ut. Det er både en fornærmelse mot de som driver private barnehager og et spark til kommunene som da tydeligvis ikke forvalter sitt ansvar som tilsynsmyndighet godt nok. Eller er det bare litt retorikk for å tilfredsstille sine egne?

Videre skriver hun at
Et sentralt punkt i forslaget som nå sendes på høring er at kommunene skal ha mulighet til å følge pengebruken i de private barnehagene.
Hva er det kommunene gjør i dag? Sender de private barnehagene inn regnskap til kommunen hvert år uten at kommunene kontrollerer dem? Kommunene har allerede i dag sanksjonsmuligheter overfor private barnehager de mener ikke bruker pengene de mottar. Og er Kristin Halvorsen ærlig med seg selv så vet hun jo at utbytte og pengebruken i de private barnehagene ikke er det store problemet i sektoren. Hovedproblemet er at kommunene ikke betaler det de skal til de private etter likebehandlings reglene. PBL anslår at mellom 700 millioner og 1,5 milliarder ikke kommer ut til de private barnehagene.

Tenk om regjeringen kunne brukt sine resurser på å følge opp kommune Norge og deres likebehandling av barnehagene slik at de private barnehagene faktisk fikk den offentlige støtten de har krav på. Det er alt for mange kommuner som under finansierer de private barnehagene i forhold til sine egne. Ikke at jeg tror at det egentlig bunner i vrangvilje, men jeg har inntrykk av at endel kommuner lager budsjetter og regnskap de ikke selv helt har oversikt over. Konsekvensen når dette skal regnes om til støtte til private barnehager et at de rett og slett ikke makter å få med alle relevante poster som er nødvendig for at regnestykke skal gå opp, feks. renhold og vedlikehold.

Det er bra at Kristin Halvorsen har moderert seg, men dette forslaget bidrar ikke til likebehandlingen av private barnehager. Det er allikevel godt å se at SV og Kristin Halvorsen tilpasser retorikken etter realitetene i sektoren istedet for som tidligere å la seg hause opp av pressens ønsker om å lage oppslag av enkelte store barnehagekonserns utbyttefest. De aller fleste private barnehager inngår ikke i den kategorien.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar