30. november 2011

Papirløs saksbehandling kommer til en lokalpolitiker nær deg

Det går en farsott over kommune Norge. Papirløse politikere er i tiden og kommune etter kommune går til innkjøp av nettbrett til sine lokalpolitikere. Og forum trollene og andre mer eller mindre selvoppnevnte IT eksperter kommenterer villig vekk i spaltene på lokalaviser der kommunene har vedtatt å gå til innkjøp av nettbrett.

Dette engasjerer, også i Horten. Mandag 28/11 fikk formannskapet en sak om ePolitiker på bordet. Noen som kan gjette hvilken sak som kom på forsiden av Gjengangeren dagen etter med uthevet : Politikernes førjulsgave til seg selv ? Vinklingen på forsiden antyder at dette er noe politikerne bevilger seg selv fordi det er kult. Kommentarene rundt artikkelen på gjengangeren.no lot heller ikke vente på seg. Jeg synes dette er på kanten av hvordan Gjengangeren burde ha blåst opp dette, men de skal vel selge.

Det er interessant hvor mange som kan ha bastante meninger om en slik sak. Det er grovt sett to grupper kommentarer. De som synes politikere grafser til seg på bekostning av andre og de som har sterke meninger om teknologien og hva man skal velge eller ikke velge. Den første gruppen har vanligvis ikke satt seg inn i saken og aspektene rundt den, den andre gruppen har som oftest ikke peil.

Tilbake til selve saken om ePolitiker i Horten kommune. Jeg må innrømme at jeg tenkte YEESSS! når jeg så at denne saken dukket opp på formannskaps kartet. Jeg har ikke vært med i gamet lenge, men siden konstitueringen i oktober har jeg tenkt mye på hvordan jeg skal organisere papirbunkene som med jevne mellomrom har dukket opp i postkassa. Jeg har forsøkt meg på å laste ned dokumentene fra sakslistene til møtene på egen PC, men det er en uproduktiv og langdryg jobb. I tillegg oppdateres dokumenter og det å få med seg oppdateringer på denne måten er nesten umulig.

Jeg har ikke tenkt på nettbrett løsninger i denne sammenheng da dette er en teknologi jeg ikke har sett nytten av så langt. For meg er dette i prinsippet en forvokst mobiltelefon som gjør PC oppgaver dårligere enn en PC. Vanligvis er jeg mer enn klar til å hoppe på tekno stuff, men nettbrett har ikke trigget noe behov hos meg tidligere.

Men etter å ha lest saksfremlegget og saksfremlegg i andre kommuner om samme sak er jeg blitt mer positiv til nettbrett i denne sammenheng. Hvis løsningen som velges er fornuftig vil jeg som lokalpolitiker kunne ha hele mitt virke elektronisk. Jeg kan bruke nettbrettet til saksforberedelser, gjøre enkle notater og ha enkel tilgang hvor som helst uten å måtte drasse på papirer og PC. Jeg har jobbet i IT bransjen siden 1988 og det papirløse samfunnet er blitt prediket med jevne mellomrom, uten at i er kommet noe nærmere. Nå er vi kanskje endelig på vei i den retningen.

Selve saksfremlegget fra administrasjonen var altfor mangelfullt etter min mening og hadde det ikke vært for at jeg har tatt meg bryet med å lese et titalls saksfremlegg fra andre kommuner ville jeg sannsynligvis stilt endel spørsmål ved løsning, økonomi og ikke minst miljø. Og miljøregnskap er det jeg savner mest fra administrasjonens saksfremlegg. Hva er miljøkonsekvensene for en løsning som dette? Vi skal nå vedta en rullering av Klima og energiplanen og i denne sammenheng er faktisk relevant å se på hva denne saken betyr for de målsettinger vi som politikere setter for CO2 utslipp i kommunen fremover. Hva sparer vi i CO2 ved å operere papirløst og hva koster det miljøet å bruke nettbrett? Det vet vi ikke basert på dette saksfremlegget. At vi sparer miljøet er jeg ikke i tvil om, men jeg vil gjerne ha det kvantifisert.

Jeg sitter ikke i formannskapet, men var tilhører på møtet der dette ble behandlet. Jeg må si jeg skvatt da den ene etter den andre politikeren påpekte at det måtte stilles til disposisjon skriver, slik at de kunne skrive ut store saksdokumenter. HÆ?? Enten innfører man papirløs saksbehandling eller så gjør man det ikke. Her mener jeg ordfører og gruppeledere må være kompromissløse og forlange at lokalpolitikerne skal være papirløse. Ordfører og gruppeledere MÅ ville at vi lykkes med dette. Miljøgevinst og argumentasjon for å innføre dette smuldrer bort hvis en drøss lokalpolitikere skal snike rundt i rådhuskorridorene med nettbrett under armen, på jakt etter en printer for å skrive ut sakspapirene, for så å møte opp med papirbunken i politiske møter, mens nettbrettet ellers brukes mens de sitter i sofaen hjemme og leser nettaviser.

Så venter jeg spenning på hva administrasjonen kommer opp med av løsning for oss lokalpolitikere for en papirløs hverdag, mens jeg drømmer om hva mer vi som lokalpolitikere kan bruke et slikt nettbrett til i vår politiske hverdag.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar