21. mars 2012

Jeg blir lei meg og fortvilet

som medmenneske, men også som lokalpolitiker for den nye posisjonen i Hovedutvalget for Helse,Omsorg og Sosial, når jeg leser oppslag som i dagens Gjengangeren. Denne type saker er en av grunnene til at jeg valgte å engasjere meg i lokalpolitikken. Det er fortvilende at vi er i en situasjon hvor vi ikke er i stand til å tilby våre innbyggere og deres pårørende den trygghet de føler de har behov for.

Nå kjenner jeg ikke denne konkrete saken, og jeg trenger strengt tatt ikke å kjenne denne eller andre saker som slås opp. For meg er verden så enkel som at hvis en pasient ikke føler seg trygg nok til å bli sendt hjem,  så er det en følelse som er reell for pasienten og derfor så langt som mulig skal respekteres. Men, som lokalpolitikere kan vi ikke blande oss opp i enkelt saker, vedtak og deres faglige begrunnelser. Det har vi ikke kompetanse til og det vil være å blande kortene. Det vi kan gjøre er å jobbe for at rammebetingelsene innen helse området blir best mulig slik at pasienter og pårørende ikke føler at de trenger denne typen oppslag i pressen for å få hjelp i systemet.

Så kommer realitetene og slår meg i bakhodet. Det er ikke slik og det kommer ikke til å være slik på en stund enda, at vi innenfor helse området vil være i stand til å tilby alle pasienter det tilbudet de føler at de trenger og har krav på. Vi kommer til å se flere slike oppslag. Det er de harde realiteter. Vi har en pott penger som ikke strekker til for å dekke de behovene som er i kommunen vår, de strekker ikke til innenfor noe område. Vi har overtatt et bo som det vil ta lang til å få på beina, mer enn den 4 års perioden vi er valgt for. Det hindrer oss imidlertid ikke i jobbe for å finne de gode løsniningene og å jobbe for å finne ut hvordan vi kan tyne mer ut av hver krone. Og det skal vi klare! Ikke akkurat noen trøst for de som føler at de kommer i en uverdig situasjon i dag, men jeg kan love at jeg og de andre politikerene i Høyre jobber og vil jobbe målrettet, slik at Hortens innbyggere ikke kommer i slike situasjoner som beskrevet i dagens Gjengangeren i fremtiden. Klarer vi det i løpet av en uke, en måned eller et år? Neppe, men gjør vi den jobben vi ønsker å gjøre, vil det merkes klart og tydelig i løpet av de neste årene at her er det nye kokker og mindre søl.

Jeg er utålmodig, veldig utålmodig, men har måttet innse at Roma ikke ble bygd på en dag. Som en av mine mer rutinerte politiker kollegaer påpekte overfor meg i går kveld: "Jan-Petter , husk at vi ikke har hatt makten i et halvt år enda. Husk, at vi har ikke hatt et budsjett å jobbe etter i mer enn 3 måneder." Hjelper det ? Nei, jeg er fortsatt utålmodig, men jeg vet også at vi sakte men sikkert kommer til å legge på plass ramme betingelser som gjør at fler og fler av Hortens innbyggere vil se at det gjør en positiv forskjell at Høyre og de andre borgelige partiene har kommet til makten. Så gleder det meg at våre saker nå begynner å komme på sakskartene som skal til behandling i hovedutvalgene og i kommunestyret. Neste møterunde som starter nå over påske inneholder for oss helse politikere flere av Høyres program saker, vi har startet å sette dagsordenen, vi beveger oss, folk vil se at vi leverer det vi lover, riktignok sakte, men sikkert.

Drømmen om Horten gjelder også innen for Helse,Omsorg og Sosial området!

15. mars 2012

Avdanket SV politiker på fisketur


er det første som slår meg når jeg leser Tore Larsens blogg innlegg om at Privatisering er høyresidens drøm om Horten. Hva er Tore Larsens agenda med dette innlegget kan man jo spørre seg. Er det et forsøk på å skremme opp kommunalt ansatte og fiske støtte til et parti som blir mer og mer marginalisert i norsk politikk?

Tore Larsen har sittet i en flertalls koalisjon som gjennom 8 år har nektet å høre på Høyre når Høyre har bedt om at Horten kommune ser på om det er mulig å spare penger på å vurdere andre pensjons leverandører enn KLP. Samtidig har han vært en del av et flertall som med stø hånd kjørte Horten kommune inn i ROBEK. Kom SV i den perioden Tore Larsen satt i kommunestyret med noen realistiske forslag til å bringe mer penger inn i en slunken kommunekasse? Neida. Det var imidlertid nok av urealistiske forslag som ønsket om å skjære budsjettet for helse, omsorg og sosial området til langt inn i beinet og å innføre SV's "sosiale" eiendomskatt. Så et halvt år etter at kommunestyret vedtok budsjettet for 2012 , med et punkt om at administrasjonen ser på alternative pensjonsleverandører, våkner Tore Larsen, og begår et mildt sagt tvilsomt blogg innlegg. Jeg burde kanskje ikke promotere blogginnlegget på denne måten, men klarer ikke å la være.

Hva er det jeg reagerer på da? Jo, han skriver at "hortens kommunale pensjonskasse vil havne på børsen hvis høyresiden får det som den vil". Feil. Høyresiden ønsker å se på om det er mulig å spare penger på pensjonsordningen vi har i dag. Vi vet ikke om det er mulig for det er jo ikke undersøkt, noe Tore Larsen selv har sørget for, men det vil vi gjøre nå. Og så er det jo slik at for at et annet selskap kunne overta for KLP så er det ganske strenge  reguleringer som sikrer at de ansatte i kommunen ikke skal få dårligere pensjons vilkår enn de har i dag, noe som skal sikre at de ansatte ikke taper store penger på et evt. bytte.
I tillegg så klarer Tore Larsen å kalle andre pensjonsleverandører for uetiske, griske og uansvarlige. Hvilken dokumentasjon har han på det? Den skulle jeg likt å sett. Jeg skulle også likt å sett dokumentasjonen på at KLP er så veldig mye mere etiske og tar et så stort samfunnsansvar at det er viktig og riktig å bruke KLP, uansett kostnad for kommunen.

Slik jeg leser Tore Larsen, klarer han også gjennom sitt innlegg å fortelle meg at alle ansatte i privat virksomhet har pensjonsordninger som er mildt sagt riski business. Han sier det ikke direkte, men det er konsekvensen av hans fremheving av andre pensjons leverandørers profitt jag, uetiske holdinger og risikable investeringer. Hvis dette er tilfelle, hvor er Tore Larsens engasjement for å sikre lønnsmottakere i private virksomheter verdige pensjonsforhold? Eller er ikke disse så viktige for SV da de faller utenfor kjerne velger "massene?" til SV?

PS: Det synes som om kommunen i hvert eneste mellomvalgår må skyte inn egenkapitaltilskudd til KLP, mens i valgår - ja da får kommunen litt tilbake...