15. mars 2012

Avdanket SV politiker på fisketur


er det første som slår meg når jeg leser Tore Larsens blogg innlegg om at Privatisering er høyresidens drøm om Horten. Hva er Tore Larsens agenda med dette innlegget kan man jo spørre seg. Er det et forsøk på å skremme opp kommunalt ansatte og fiske støtte til et parti som blir mer og mer marginalisert i norsk politikk?

Tore Larsen har sittet i en flertalls koalisjon som gjennom 8 år har nektet å høre på Høyre når Høyre har bedt om at Horten kommune ser på om det er mulig å spare penger på å vurdere andre pensjons leverandører enn KLP. Samtidig har han vært en del av et flertall som med stø hånd kjørte Horten kommune inn i ROBEK. Kom SV i den perioden Tore Larsen satt i kommunestyret med noen realistiske forslag til å bringe mer penger inn i en slunken kommunekasse? Neida. Det var imidlertid nok av urealistiske forslag som ønsket om å skjære budsjettet for helse, omsorg og sosial området til langt inn i beinet og å innføre SV's "sosiale" eiendomskatt. Så et halvt år etter at kommunestyret vedtok budsjettet for 2012 , med et punkt om at administrasjonen ser på alternative pensjonsleverandører, våkner Tore Larsen, og begår et mildt sagt tvilsomt blogg innlegg. Jeg burde kanskje ikke promotere blogginnlegget på denne måten, men klarer ikke å la være.

Hva er det jeg reagerer på da? Jo, han skriver at "hortens kommunale pensjonskasse vil havne på børsen hvis høyresiden får det som den vil". Feil. Høyresiden ønsker å se på om det er mulig å spare penger på pensjonsordningen vi har i dag. Vi vet ikke om det er mulig for det er jo ikke undersøkt, noe Tore Larsen selv har sørget for, men det vil vi gjøre nå. Og så er det jo slik at for at et annet selskap kunne overta for KLP så er det ganske strenge reguleringer som sikrer at de ansatte i kommunen ikke skal få dårligere pensjons vilkår enn de har i dag, noe som skal sikre at de ansatte ikke taper store penger på et evt. bytte.
I tillegg så klarer Tore Larsen å kalle andre pensjonsleverandører for uetiske, griske og uansvarlige. Hvilken dokumentasjon har han på det? Den skulle jeg likt å sett. Jeg skulle også likt å sett dokumentasjonen på at KLP er så veldig mye mere etiske og tar et så stort samfunnsansvar at det er viktig og riktig å bruke KLP, uansett kostnad for kommunen.

Slik jeg leser Tore Larsen, klarer han også gjennom sitt innlegg å fortelle meg at alle ansatte i privat virksomhet har pensjonsordninger som er mildt sagt riski business. Han sier det ikke direkte, men det er konsekvensen av hans fremheving av andre pensjons leverandørers profitt jag, uetiske holdinger og risikable investeringer. Hvis dette er tilfelle, hvor er Tore Larsens engasjement for å sikre lønnsmottakere i private virksomheter verdige pensjonsforhold? Eller er ikke disse så viktige for SV da de faller utenfor kjerne velger "massene?" til SV?

PS: Det synes som om kommunen i hvert eneste mellomvalgår må skyte inn egenkapitaltilskudd til KLP, mens i valgår - ja da får kommunen litt tilbake...

7 kommentarer:

 1. Er du sikker på at Tore Larsen eller SV er så avdanket da ?

  Er det ikke slik at Høyre har fremmet forslag om å privatisere barnehagene?
  Er det ikke slik at Høyre har vedtatt å konkurranseutsette pensjonene i Horten kommune?
  Er det ikke slik at Høyre vil lage Kommunalt Foretak av teknisk sektor?
  Alt med tanke på å spare penger ?
  Det er umulig å vedta ett politisk mål om å få Horten kommune inn i Robek. Og dessuten hvilken velger ville vært med på det?
  Administrasjonen hadde gitt Høyre- og Venstre siden samme utfordring, men Venstresida har ført Horten ut av Robek,
  ikke Høyre.Større statlige overføringer og innsparingsplan FØR Høyre fikk makt, fikk Horten ut av Robek.
  Jeg undres også over dine påstander, KLP er for kommuneansatte og dem som jobber i privat sektor forhandler frem egne
  pensjonsordninger. Som en sentral kommunal Høyrepolitiker burde du hvertfall vite, at du ikke har makt til å konkurranseutsette
  pensjonsordninger for private bedrifter? Hvordan er det mulig?


  Klara Tale

  SvarSlett
  Svar
  1. Høyre har vel ikke fremmet forslag om å privatisere barnehager? Det er en viss forskjell på å privatisere barnehager og å la private bygge nye barnehager. Ser du forskjellen?

   Ja, Høyre ønsker å konkurranse utsette pensjonene. Hva så? Hvis det er penger å spare, samtidig som de ansatte beholder sine ytelser, hvordan kan man være i mot det?

   Høyre er for å spare penger! Whow! Stor overraskelse. Jeg ser ikke det suspekte i det. I motsetning til det forrige flertallet ønsker vi å være målrettet på der vi skal spare. Ikke bare i god gammel sosialistisk ånd bruke ostehøvelen for å slippe å prioritere etter prinsippet at alle skal ha det like dårlig. Det var det forrige flertallet som føret oss inn i ROBEK og det er vel administrasjonen som har ført oss ut av ROBEK.

   Hva har det jeg skriver i innlegget mitt med konkurranseutsetting av private pensjoner å gjøre? Les en gang til med Klara Øyne, så ser du kanskje at du er på villspor med ditt siste avsnitt.

   Slett
 2. Selvfølgelig er det ikke feil å spare penger. Merforbruk innen helse førte Horten inn i ROBEK - ikke venstre siden. Venstresiden er for like rettigheter og muligheter. Ikke det du skriver. Til det siste: Du spurte om Larsens engasjement for private pensjonsordninger.
  Under er Høyre sidens protokolltilførsel fra kommunestyret desember. Dette er vel ikke uten mening?

  SITAT:"Som underskrivere av denne protokolltilførsel forutsetter vi at budsjettpostene knyttet
  til opprettelse av KF, privatisering av barnehager og konkurranseutsetting av
  pensjonene utformes som egne saker og legges fram for kommunestyret til
  behandling i senere møte for eventuell iverksetting. Hensyn knyttet til de ansattes
  rettigheter, en vurdering av den økonomiske realismen knyttet til tiltakene og
  konsekvenser for brukerne vurderes i sakene"

  SvarSlett
  Svar
  1. Dette er da ikke Høyres protokoll tilførsel. Dette er protokolltilførsel fremmet av Nils-Henning Hontvedt på vegne av AP, R, SP, SV. Hva han måtte ønske å bruke av begreper i sin protokoll tilførsel har da ikke Høyre noen som helst kontroll over?

   Slett
 3. Ja, men det er jo fordi dette er Høyresidens politikk, eller er det slik at Høyre ikke vil privatisere barnehagene, konkurranseutsette pensjonene og opprette KF, er det ikke slik at dette allerede er satt det inn i tallbudsjettet? Hvorfor prøver du å prate vekk tradisjonell Høyre politikk?

  SvarSlett
  Svar
  1. Da er vi enig i at dette ikke Høyresidens budsjett eller protokoll tilførsel, men venstresidens protokoll tilførsel til den vedtatte budsjettsaken. Det er en stor formell forskjell og har ikke noe om å prate vekk Høyres politikk å gjøre. Så kommer litt fakta, men det er vel også å prate vekk tradisjonell Høyre politikk?

   Høyre er ikke for privatisering av barnehagene i kommunen, men er for at 3 tomter tilbys private for bygging av nye barnehager. Dette er billigere for kommunen fordi vi slipper låne opptak og finanskostnader.

   Høyre er for konkurranseutsetting av pensjon hvis det viser seg at det er mulig å spare penger på dette under forutsetning av at alle lovpålagte forpliktelser og rettigheter overfor de ansatte overholdes.

   Høyre ba i det vedtatte budsjettet om at rådmannen skal legge frem sak før sommeren om alternative løsninger til å gjøre teknisk om til Kommunalt Foretak. Når den saken kommer vil Høyre ta stilling til om vi ønsker KF eller andre løsninger for teknisk.

   Slett
 4. Kommunen må betale alt uansett, jf barnehager. I praksis gir kommunen bort tomtene.
  Hvordan skal Høyre finne ut om de kan spare penger på pensjonsordningen uten å konkurranseutsette den?

  SvarSlett