28. september 2012

SV vil ha 600 nye lærer inn på ungdomstrinnet kan vi


Kristin Halvorsen

lese fra siste offisielle lekkasje fra det kommende stats budsjettet. HÆÆÆ? Dette er et meget godt tiltak og stillingene vil i første omgang bli øremerket de skolene som sliter mest, kan SV stolt kunngjøre. Noen som kan forklare meg hvordan SV har kommet opp med denne medisinen for norsk skole, eller er det ingen medisin, men bare et kostbart frieri til lærernes fagforeninger som trenger nye medlemmer?

Det er mye som kan sies om norsk skole og hvordan skolen ikke klarer å møte utfordringene i dagens og fremtidens samfunn. Det jeg tror vi trenger er en skole revolusjon og ikke en flikk på symptomer evolusjon, men det skal jeg skrive om en annen gang.

En enkel tilnærming for meg er at vi idag har alt for mange som faller fra i videregående opplæring. Det er mange årsaker til dette, men en av årsakene er at alt for mange ikke har klart å tilegne seg et sett med basis kunnskaper og ferdigheter i løpet av grunnskolen. For meg blir det da rett og slett logisk feil å sette inn støtet på ungdoms trinnet. Det burde være logisk for alle at innsatsen må settes inn tidligst mulig for å forebygge senere problemer. Det et barn ikke har tilegnet seg av kunnskap når barnet kommer til 5 klasse trinn, skal det stor innsats til for å kompensere for på ungdomstrinnet, innsats i en helt annen skala enn det regjeringen legger opp til.

Hvis målet er å flikke på vårt gammeldagse skolesystem, så begynner man på 1 klasse trinn med massiv innsats opp til 4 - 5 klassetrinn. Her setter man inn super pedagogene som er i stand til å gi barna den verktøykassa med læring strategier og basis kunnskap de trenger for å klare seg brukbart gjennom skole løpet. Lærerne på disse lave trinnene må ha den egenskapen at de ser hvert enkelt barn og innser at det ikke er barnet som har et problem, men dem selv som pedagoger, hvis det er barn de ikke klarer å få med seg. Hvert enkelt barn man klarer å forebygge problemer for på disse klassetrinnene vil medføre stor innsparing av penger på ungdomstrinnet, for ikke å snakke om på videregående skole.

Logisk? Ihvertfall for meg. Hvor vanskelig kan det egentlig være å forstå at man må begynne i riktig ende med å forebygge? Unngå at problemene oppstår? Spare penger i det lange løp?