18. oktober 2013

Bosetting av flyktninger i Horten

I Gjengangeren den 16 oktober refererer avisen saken om bosetting av flyktninger for perioden 2014 - 2016. Det er ikke innlysende hva Høyre faktisk foreslo, stemte for og i mot i denne saken for en som leser denne artikkelen uten  å ha vært i møtet.


Høyre stemte for at vi skal bosette inntil 20 flyktninger i 2014. Høyre stemte imot at vi skal tallfeste et antall flyktninger for årene 2015 og fremover. Høyre sier JA, vi skal ta imot og bosette flyktninger i det tempo vi har mulighet til å inkludere dem i Horten. Så lenge vi mangler boliger, barnehageplasser og mulighet for sysselsetting, kan vi ikke fortsette å vedta bosetting av flere enn vi med all rimelig realisme kan klare å integrere.


Kommunestyret vedtok i møte 10 desember 2012, mot Høyre,Krf og Frp’s stemmer, at det skulle bosettes 25 flyktninger i tillegg til de 20 som allerede var vedtatt , altså 45 flyktninger i 2013. Av disse er det fortsatt 19 som står i kø fordi vi ikke har boliger vi kan bosette dem i!


I det kommunestyre møtet opplevde vi at Venstres gruppeleder Eddy Robertsen var KJEMPE glad for at hans vedtatte budsjett hadde tatt høyde for de problemene Høyre og Krf påpekte at vi har. Han var KJEMPE glad for å kunne si til Krfs Vojtulek : "Ja vi hører hva du sier, men vi har gjort noe med det vi. Vi har tatt det inn i budsjettet. Dette har vi tatt kontroll på." Han mente at vi på høyresiden bare skulle si at : "Okay, de har nå gitt oss de pengene vi trenger for å få tatt i mot disse 25  flyktningene, da sier vi , javel da gjør vi det på den måten så er vi enige om det."


Nå ser vi virkeligheten når det gjelder mottak av flyktninger. Halvparten av de som skulle bosettes er ikke bosatt, det finnes ikke boliger. Jeg lurer på hvordan situasjonen hadde vært hvis ikke Venstre hadde hatt kontroll på dette? Jeg har lett med lys og lykter etter tegn på at Venstre har tatt kontroll over dette området, og jeg er ikke i stand til å finne noen spor av det. Allikevel fortsettes det med å tallfeste antall flyktninger som skal bosettes i politiske vedtak.


Nettopp dette var bakgrunnen for at Høyre fremmet forslaget i hovedutvalget om å få lagd en helhetlig plan for bosetting av flyktninger. Før en slik plan er på plass vil ingen klare å ta kontroll over området.


Er det ikke på tide å føre en politikk basert på realisme isteden for å drive med urealistisk symbol politikk? Det kan da ikke være noe mål at vi skal bygge opp en stadig økende kø av flyktninger som har vedtak om at de skal bli bosatt i Horten, men som vi ikke klarer å bosette? Det skaper forventninger og håp hos flyktninger som allerede har det vanskelig, forventninger og håp vi ikke innfrir!  

(Dette innlegget er publisert som leserinnlegg i Gjengangeren den 18.10.2013)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar