2. april 2014

50 dager, 0 timer, 0 minutter siden

siste sigarett!

Dette er over 30 dager lenger enn jeg noen gang har klart å holde meg røykfri i løpet av de 35 årene jeg har vært røyker, og det har ikke kostet meg mange kaloriene å holde meg røykfri så lenge. Jeg har ikke vært fristet til å ta en sigarett en eneste gang.


Årsaken. Ja, jeg vet jeg er gal, og Kvinner og Klær forteller meg at jeg blir lurt trill rundt, andre aviser har over en tid hatt lignende oppslag, så det må jo stemme at dette er farlig, nesten like farlig som å røyke tobakk, ikke sant? Faktisk kan jeg nesten dø bare jeg tar på en overflate som dampen har senket seg over.

Nei. I motsetning til journalister i en rekke redaksjoner i Norge og det store utland er jeg i stand til å

  1. Lese
  2. Sette spørsmålstegn
  3. Tenke logisk
Vi har opplevd massiv hjernedødhet blant journalister og politikere over hele verden det siste året. En hjernedødhet som har resultert i medie oppslag uten substans og politikere som løper rundt som hodeløse høns og later som de tar velinformerte beslutninger og er handlingens menn og kvinner. Er du interessert er det bare å lese Vaping Affairs hvor jeg samler oppslag om søppelforskning, forsking og politikeres handlingskraft. 

Ja, jeg kan lese


At jeg kan lese betyr for meg at jeg kan lese mer enn overskrifter. Jeg er i stand til å lese en hel artikkel, inkludert de referansene en artikkel viser til. Dette betyr at jeg faktisk også kan lese de fleste forsknings rapporter det henvises til. Nå er det jo ikke alltid slik at det henvises til forskning eller kilder. Ofte er det bare uttalelser fra en eller annen såkalt ekspert som tas for god fisk.

En som ikke kunne lese var den tydeligvis underkvalifiserte EU funksjonæren som forberedte saks papirene til TPD som ble behandlet tidligere i år. Snakk om Dunning-Kruger effekt. Inkompetanse nivået var nådd så grundig at de 15 forskerne som fikk sine arbeider maltraktert i sakspapirene til EU kommisjonen følte at de måtte sende brev for å imøtegå konklusjonene som var gjort i sakspapirene. Allikevel klarte politikerne å vedta TPD basert på de feilaktige sakspapirene. Var visst ikke bare funksjonæren som var inkompetent...

Nå skal det sies at dette ikke er første gang EU har gjort uinformerte vedtak når det gjelder tobakk. Da tenker jeg på Snus forbudet som ble vedtatt etter samme type saksgang. Det er bare å se til Sverige for å se at et vedtak om forbud ihvertfall ikke er gjort for å redusere omfanget av tobakks skader. Ingen EU land har så lite røykerelaterte lidelser som Sverige når det gjelder menn, ingen EU land  har så lav andel mannlige røykere, og ingen EU land har så stor andel mannlige snusere, men EU forbyr snus fordi det er like farlig som å røyke. Nei, de kan åpenbart ikke lese.

Ja, jeg kan sette spørsmålstegn


Når jeg leser en overskrift så tenker jeg at den må stå i forhold til innholdet. Hvis den ikke gjør det lurer jeg. Hvis jeg ikke finner referanser, men bare utsagn, lurer jeg, og jeg forsøker å finne referanser som støtter utsagnene. Når noen sier at bare en teskje med nikotin veske på hånden kan drepe, da undersøker jeg om dette kan stemme. 

Det er faktisk litt interessant dette med nikotin og giftighet. Visste du at de grenseverdiene for dødelighet ved eksponering for nikotin hos mennesker er satt til 30–60 mg? Dette er lavt, så det er ikke rart at pressen hyler om farene ved damping. Problemet er bare at denne grenseverdien er satt av noen som rundt 1850 blandet nikotin i litt sprit og så drakk de seg fulle på spriten og noterte seg hvordan de hadde det underveis. Basert på denne selv eksperimenteringen har giftigheten til nikotin blitt satt, og ingen har egentlig visst hvordan grensen er blitt satt. Siden er dette tatt for god fisk, helt til en Bernd Meyer bestemte seg for å finne ut hvor denne grensen kom fra, noe som kan lese her.  Når det i tillegg er dokumentert(se punkt 85) at mennesker har overlevd å svelge 1500mg nikotin, da setter man spørsmålstegn. Misforstå meg ikke, nikotin er en gift, nikotin er giftig, men kanskje ikke sååå giftig som enkelte oppslag gir uttrykk for?

Ja, jeg kan tenkte logisk


En sigarett inneholder mange tusen ulike stoffer, hvor mange det er øker stadig da det oppdages nye stoffer kontinuerlig. Vi snakker ihvertfall om over 4000 ulike stoffer, hvorav rundt 80 er kreftfremkallende. Sett dette opp i mot dampen hvor jeg får i meg propylen glykol, vegetabilsk glyserin, nikotin og diverse aromastoffer fra fordampervæsken, så er jeg godt på vei til å bruke noe som er langt mindre farlig enn å røyke. Ja, jeg vet at det er identifisert noen få tilleggs stoffer som også finnes i sigaretter, men vi snakker da om nivåer som 9-450 ganger lavere enn for en sigarett. Vi snakker om nivåer som er innenfor alle fare  grenser som er satt av ulike myndigheter som holder på med slikt. For meg er det logisk at dampen er mindre helsefarlig enn sigarettene. Det er faktisk lite omstridt i forskningsmiljøene at bruk av damp er minst  99% tryggere enn sigaretter. 

Min logiske konklusjon er da at uansett om det ikke er risikofritt å dampe, så er det himmelvidt mye mindre farlig enn å røyke. Og hva er det egentlig vi kan gjøre i livet som er garantert risikofritt? 

Løsningen

Tror jeg at dampen er løsningen for alle som ønsker å slutte å røyke? Nei, men det virker for mange, veldig mange. En fransk undersøkelse som ikke er referert i verdens pressen fordi den ikke stemmer med budskapet om at damp er farlig,  sier at 1% av frankrikes befolkning har sluttet å røyke med hjelp av dampen

Så lenge en må bestille nikotinholdig dampevæske fra utlandet, vil det alltid være en stor gruppe som ikke vil håndtere styret det blir med å holde seg røykfri. Det er mye annet også, men det får vi ta i en senere post.

Akkurat nå er jeg bare happy over at jeg har funnet noe som ser ut til å virke for meg. Bort vekk med cold turkey, nikotin tyggis, nikotin plaster og Champix, GI MEG EN DAMPER ! Og du kan ta turen innom NDS hvis du lurer på hva damping dreier seg om

PS.
Lurer du hvorfor jeg ikke har bruk ordet e-sigarett i løpet av posten, så er det vel bare å se på bildet på toppen. Ser det ut som en sigarett?

Dette er min første post om dampen, men kjenner jeg meg rett så kommer det plutselig flere. Dette er noe som opptar meg for øyeblikket og som gir grunnlag for å begå mange poster i fremtiden.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar