5. april 2014

Forskning som aldri får store medie oppslag : Episode 1

Etter å ha blitt interessert i røykeslutt har jeg registrert noen trender i anti tobakk arbeidet og media oppslag. En studie eller et forskningsresultat hvor det fra forskerne ikke lages en negativ vinkling på sammendragene eller konklusjonene vil ikke få oppslag. Derfor vil jeg når jeg oppdager studier av denne typen relatert til anti tobakk arbeidet, omtale dem her og dele dem på denne måten.

I midten av februar i år ble det publisert en fransk studie , "Résultats de l’enquête ETINCEL-OFDT sur la cigarette électronique" oversatt til engelsk "Results of ETINCEL-OFDT survey on electronic cigarettes Prevalence, purchase behaviour, usage, and motivation of e-cigarette users"

Når vi ser av studien at 1% av den franske befolkningen, ikke røykerne, men hele befolkningen, har sluttet å røyke ved hjelp av e-sigaretten, så er det ubegripelig at pressen ikke følger opp med WOW oppslag !

Dette er en ganske unik studie når det gjelder e-sigaretter ved at den baserer seg på et representativt utvalg av befolkningen for å finne dampere. Tidligere studier av damping og røykeslutt, som får oppslag eller siteres i debatten, er ofte basert på selvvalgt deltagelse og ved å oppsøke røyke/dampe miljøer, gjerne på nettet. Disse kan gi mange svar, men er ikke egnet til å trekke generelle konklusjoner da de ikke representerer et utsnitt som er representativt for befolkningen.

Studien viser at i November 2013 hadde flertallet av franskmenn hørt om e-sigaretter. Opp mot 9.2 millioner franskmenn hadde forsøkt dem. Mellom 1.1 og 1.9 millioner franskmenn rapporterte daglig bruk av e-sigaretter. Alle de daglige brukerne av damp rapporterte at de var eller hadde vært røykere. Noe som igjen tilbakeviser argumentene motstanderne av e-sigaretter har om at e-sigaretter er en vei til sigarett røyking. En annen interessant observasjon i den sammenhengen er at studien viser at selv om aldersgruppen under 35 år er mest tilbøyelig til å eksperimentere med e-sigaretter er det aldersgruppen over 35 som bruker dem. Sagt på en annen måte, sannsynligvis er det trend aspektet og nysgjerrighet som medfører eksperimentering hos de under 35 år, mens den eldre gruppen tar i bruk e-sigaretten for å redusere eller stumpe røyken for godt.

Halvparten av damperne som fortsatt røykte (51%) rapporterte at de brukte dampen for å stumpe røyken og gi opp dampen når målet var nådd. Deretter med 11.5% kom gruppen som brukte dampen for å redusere røykingen og så med 8.2% gruppen som ønsket å bytte ut røyken med damp. E-sigaretten blir med dette knyttet til røykeslutt og videre reduksjon eller eliminasjon av nikotin avhengigheten. Dette sammenfaller med undersøkelser gjort i Storbritannia.

Dette er en usedvanlig lettlest studie og anbefales lest. Jeg tror ikke det vil påpekes mange åpenbare svakheter, bortsett fra kanskje størrelsen på utvalget som kunne ha vært større. Det er selvfølgelig behov for mer oppfølgende studier, spesielt for å se på trender over tid.

Avslutningsvis så er det viktig å merke seg at de fleste som forsøkte e-sigaretter hadde startet med dette innenfor de siste 6 månedene før undersøkelsen, og allikevel hadde 1% av den franske befolkningen, sluttet å røyke ved hjelp av e-sigaretten! Er det noen som kan komme opp med et mer effektivt røykekutt middel etter mange ti år med røykekutt arbeide? Dette bidrar også til å svekke e-sigarett motstandernes argumentasjon om at e-sigaretten ikke virker som røykekutt middel.

Og som selgerne sier: Ikke nok med det ! Kobler vi denne studien med statistikk fra samme institutt, ser vi at sigarett salget i Frankrike datt med 7.6% i 2013. Det var også en nedgang på 7.6% i sigarett salget fra februar 2013 til februar 2014. Nå kan ikke e-sigaretten ta all æren for dette, men det viser en trend som langt på vei motbeviser e-sigarett motstandernes argumentasjon om at bruk av e-sigaretter normaliserer røyking, .

Og som selgerne fortsatt sier: Ikke nok med det ! Kobler vi denne studien med statistikk fra samme institutt, ser vi at salget av de tradisjonelle røykekutt hjelpemidlene  i Frankrike datt dramatisk i 2013. Hele 34.5% reduksjon for nikotin plaster, tyggis, zyban, champix etc. til sammen. Igjen, så kan ikke e-sigaretten ta æren for dette, men det viser en trend.

Jeg har ikke klart å finne statistikk for utviklingen av antall røykere i Frankrike, siste tallet jeg har funnet er fra 2011 og sier 31% røykere. Noen som sitter på slik statistikk?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar