14. mai 2014

Forskning som aldri får store medie oppslag : Episode 3

Etter å ha blitt interessert i røykeslutt har jeg registrert noen trender i anti tobakk arbeidet og media oppslag. En studie eller et forskningsresultat hvor det ikke fra forskerne lages en negativ vinkling på sammendragene eller konklusjonene vil ikke få oppslag. Derfor vil jeg når jeg oppdager studier av denne typen relatert til anti tobakk arbeidet, omtale dem her og dele dem på denne måten. Se også Episode 1 og Episode 2.

Den studien jeg skal ta frem nå har, etter litt spent venting, ikke kommet opp i medie bildet etter publisering den 8 mai. Nå er ikke det spesielt overraskende, da de store amerikanske medie husene er opptatt av å referere forskning som ikke er publisert eller er ferdig gått igjennom av likemenn(peer review), men bevisst lekket av forskerne nettopp for å få medie oppslag. Det skal bli interessant å se resultatet av denne forskningen da all erfaring hittil når det gjelder forskning på e-sigaretter tilsier at når forskerne går ut på denne måten er det for å selge et budskap de ikke har grunnlag for i det såkalte vitenskapelige arbeidet de senere legger frem.

Men tilbake til dagens tekst og forskningen som du ikke vil se store medie oppslag om, artikkelen "Effect of Smoking Abstinence and Reduction in Asthmatic Smokers Switching to Electronic Cigarettes: Evidence for Harm Reversal" publisert i IJERPH.

At astmatikere over hele verden rapporterer om betydelig forbedring av egen helse ved overgangen til e-sigarett fra sigaretten er kjent av de som interesserer seg for e-sigaretten, men siden det ikke er forsket på dette, ansees dette som ikke bevist og irrelevant av motstanderne av e-sigaretter. Anekdoter kalles derfor alle disse bruker historiene, med en undertone av at folk ikke er til å stole på når de rapporterer om egen helse.

Dagens forsknings rapport tar steget videre fra anekdotene ved at forskerne har evaluert astma parameterne til en gruppe på 18 astmatikere over ett år. Noen av astmatikerne gikk over til kun å bruke e-sigaretter, mens andre var dobbelt brukere av sigaretter og e-sigaretter. Det ble funnet store objektive helsemessige forbedringer hos begge grupper i løpet av perioden. Dette er viktig fordi astmatikere er spesielt følsomme for irritasjoner i luftveiene, og selv om røyking forverrer helsen til astmatikere, fortsetter mange allikevel å røyke.Med denne studien får vi nå objektive beviser på det astmatikere over hele verden i lang tid har rapportert om egen helse ved overgang til e-sigaretter. De får bedre allmenhelse, reduserer medisin bruk osv.

Med tanke på hvor følsomme astmatikere er for irritanter i luftveiene, burde overgangen til e-sigaretter, hvis de er så helse farlige som det påstås fra enkelte hold, medført en forverring av tilstanden, eller i det minste opprettholdelse av status quo, ikke en markant forbedring.

Nå vet du og jeg at denne studien vil bli betraktet som støy av e-sigarett motstanderne, og stemples som irrelevant fordi utvalget er for lite.Og ja, utvalget er lite, og det må mer forskning til på dette området. Allikevel, studien føyer seg inn i rekken av studier og "anekdoter" om e-sigaretten, hvor totalen viser at e-sigaretten er ekstremt mye tryggere enn sigaretten, at røykere bytter ut sigaretten i stort omfang med e-sigaretten, og at helsegevinsten ved å bruke e-sigarett kontra å fortsette med sigaretten er markant.


13. mai 2014

Forskning som aldri får store medie oppslag : Episode 2

Etter å ha blitt interessert i røykeslutt har jeg registrert noen trender i anti tobakk arbeidet og media oppslag. En studie eller et forskningsresultat hvor det ikke fra forskerne lages en negativ vinkling på sammendragene eller konklusjonene vil ikke få oppslag. Derfor vil jeg når jeg oppdager studier av denne typen relatert til anti tobakk arbeidet, omtale dem her og dele dem på denne måten. Se også Episode 1.

Snus er over mange år blitt fremstilt som omtrent like farlig som å røyke. I 1992 ble Snus forbudt i EU, med unntak av Sverige. Dette forbudet ble opprettholdt i 2001 når Tobacco Products Directive 2001/37/EC (TPD) ble vedtatt.Dette forbudet fremstår som merkelig når vi ser at Sverige har den desidert laveste andel mannlige røykere i EU, desidert flest mannlige snusere i EU og desidert lavest på statistikken når det gjelder tobakkrelaterte lidelser og dødsfall blant menn.

De siste årene er det kommet forskning fra Sverige hvor sammenhengen mellom snus bruk og hjerteinfarkt er undersøkt, og hvor sammenhengen mellom snus og ulike typer slag er undersøkt.

I 2012 ga en svensk forskergruppe ut en analyse av 8 studier hvor de tok for seg sammenhengen mellom snus og hjerteinfarkt. Dette er den største undersøkelsen av sitt slag som er utført og omfattet 130.361 menn kategorisert som aldri-røykere(Det er viktig å skille på aldri-røykere og ikke-røykere, da ikke-røykere kan ha vært røykere). Disse ble fulgt gjennom 2.262.333 manne år og 3.390 infarkt tilfeller ble identifisert. I denne studien konkluderer forskerne med at det er ingen sammenheng mellom snusbruk og hjerteinfarkt, og at dette tyder på at det er andre giftige stoffer enn nikotin som gir røykerelaterte hjerte lidelser. Selv ikke høyt snus forbruk, 1 boks om dagen, eller langvarig snus bruk, > 20 år påvirker dette bildet.

Nå har den samme forskergruppen kommet med en ny analyse av de samme 8 studiene hvor de har undersøkt sammenhengen mellom snus og hjerneslag. Igjen har de sammenlignet med aldri røykere og igjen finner de ingen økt risiko sammenlignet med aldri brukere av tobakk.  Selv ikke høyt snus forbruk, 1 boks om dagen, eller langvarig snus bruk, > 20 år påvirker dette bildet.

Det har i løpet av de siste 20 årene vært en opplest sannhet at Snus bruk forårsaker slag og hjerteinfarkt, en sannhet basert på en kontroversiell studie fra Karolinska Institutet i 1994 og dens oppfølgere.

Selv om mange fortsatt tror at Nikotin forårsaker kreft, er det vitenskapelig anerkjent at Nikotin IKKE forårsaker kreft. Det har imidlertid vært vanskelig vitenskapelig å vise nikotinens sammenheng med hjerte og kar sykdommer. Svenskene har imidlertid en unik mulighet til å se på nettopp disse sammenhengene siden de har et stort antall Snus brukere over flere ti år, hvor nikotinen gjennom sigarett røyking ikke er en parameter.

Disse forsknings rapportene bør være startskuddet til at myndigheter over hele Europa tar til vettet og deregulerer Snus. Det finnes ikke lenger helse relaterte begrunnelser for å behandle Snus som like farlig eller farligere enn sigaretter. Tvert i mot. Dette viser at Europa vil få store helsemessige gevinster ved å oppfordre røykere til å bytte til Snus eller e-sigaretter.

11. mai 2014

LHL og kunnskapløs tilnærming til e-sigaretter

I VG Lørdag 10/5-2014 har generalsekretær i Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, Frode Jahren, en replikk til Anders Giæver sin kommentar i VG den 25/4 "Opp med dampen". Frode Jahren hevder at LHL har en kunnskapsbasert tilnærming til e-sigaretter. Etter å ha lest Jahrens innlegg blir det klart at LHL ikke baserer sin tilnærming til e-sigaretter på kunnskap.

For det første hevder Jahren at "A Longitudinal Analysis of Electronic Cigarette Use and Smoking Cessation" viser at e-sigaretten ikke hjelper til røykeslutt. Hvis Jahren hadde lest studien ville han forstått at denne undersøkelsen IKKE undersøker e-sigaretten i relasjon til røykeslutt. Utvalget i studien var røykere. Av disse deltagerne var det 88 deltagere som ble definert til å være e-sigarett brukere. Grunnlaget for å bli definert som e-sigarett bruker i denne undersøkelsen var at du svarte JA på spørsmålet om du hadde forsøkt e-sigarett 1 EN gang i løpet av de siste 30 dagene. Så e-sigarett brukere var de av røkerne i studien som hadde forsøkt e-sigarett , selv om det bare var en gang, de siste 30 dager når undersøkelsen startet. Høres det ut som om dette gir en god grunn til å konkludere med e-sigarett ikke hjelper i røykekutt? Og jo, Jahren,det kommer stadig fler og fler undersøkelser rundt røykekutt og e-sigarett bruk. ASH England har i April offentliggjort en undersøkelse som sier at det er 2 millioner e-sigarett brukere i England, av disse er det 700000 som er ex-røykere. De andre har betydelig nedtrappet bruken av sigaretter. I Frankrike er det nylig offentliggjort en undersøkelse som hevder at 1% av den franske befolkningen har sluttet å røyke ved hjelp av e-sigaretten. I Frankrike og i England ser vi reduksjon i bruken av tradisjonelle røykeslutt midler, samtidig som antall røykere går ned og bruken av e-sigaretter går opp.

Videre hevdes det at Nikotin er skadelig og vanedannende. Hvilken kunnskapsbasert dokumentasjon har Jahren på at inntak av nikotin, om det er gjennom en sigarett, snus eller e-sigarett, er skadelig for helsen? Og når det gjelder Nikotin og vanedanning vil jeg nøye meg med å sitere en av banebryterne rundt forskning på nikotin og avhengighet , Karl Fagerstrøm , "nikotin produkter, uten innblanding av tobakk, ser ut til å ha et avhengighets potensiale nær koffeinholdige drikker. Interessant nok, som med tobakk og ren nikotin, liker få sin koffein i ren i form av en pille".

Ja, Jahren. føre var prinsippet er et godt prinsipp, anvendt fornuftig. For at føre var prinsippet skal brukes bør det være et sterkt kunnskapsbasert grunnlag som tilsier at skaden ved å ikke anvende dette vil være stor og irreversibel. Dette kan ikke hevdes for e-sigaretten. Det er nå så mye forskning tilgjengelig på e-sigaretten, selv om den ikke støtter Jahrens syn,  at det er stor konsensus blant forskerne som arbeider innenfor dette feltet om at e-sigaretten er 99% mindre skadelig enn sigaretten. Og det er i det perspektivet LHL og Jahren må se på e-sigaretten. I tillegg til et betydelig antall sykdomstilfeller knyttet til sigaretten, dør det rundt 5000 personer i Norge i året av sigarett røyking. I sin ytterste konsekvens vil LHL's kunnskapsbaserte tilnærming ,og føre var prinsipp, medføre at det unødvendig fortsetter å dø 5000 personer i Norge i året.

Og mens Legemiddelindustrien og tobakksgigantene krysser sine fingre for at LHL sitt kunnskapsløse syn på e-sigaretten skal vinne frem, fortsetter røykere over hele verden med å erstatte sigaretten med  e-sigaretten. I fullt samsvar med WHO's Ottawa Charter gir bruken av e-sigaretten røykerne "mulighet til å øke kontroll over, og forbedre sin helse.... Mennesker kan ikke oppnå sitt helsemessige fulle potensiale hvis de ikke kan ta kontroll over de faktorene som bestemmer deres helse". Dette er folkehelse i praksis!