14. mai 2014

Forskning som aldri får store medie oppslag : Episode 3

Etter å ha blitt interessert i røykeslutt har jeg registrert noen trender i anti tobakk arbeidet og media oppslag. En studie eller et forskningsresultat hvor det ikke fra forskerne lages en negativ vinkling på sammendragene eller konklusjonene vil ikke få oppslag. Derfor vil jeg når jeg oppdager studier av denne typen relatert til anti tobakk arbeidet, omtale dem her og dele dem på denne måten. Se også Episode 1 og Episode 2.

Den studien jeg skal ta frem nå har, etter litt spent venting, ikke kommet opp i medie bildet etter publisering den 8 mai. Nå er ikke det spesielt overraskende, da de store amerikanske medie husene er opptatt av å referere forskning som ikke er publisert eller er ferdig gått igjennom av likemenn(peer review), men bevisst lekket av forskerne nettopp for å få medie oppslag. Det skal bli interessant å se resultatet av denne forskningen da all erfaring hittil når det gjelder forskning på e-sigaretter tilsier at når forskerne går ut på denne måten er det for å selge et budskap de ikke har grunnlag for i det såkalte vitenskapelige arbeidet de senere legger frem.

Men tilbake til dagens tekst og forskningen som du ikke vil se store medie oppslag om, artikkelen "Effect of Smoking Abstinence and Reduction in Asthmatic Smokers Switching to Electronic Cigarettes: Evidence for Harm Reversal" publisert i IJERPH.

At astmatikere over hele verden rapporterer om betydelig forbedring av egen helse ved overgangen til e-sigarett fra sigaretten er kjent av de som interesserer seg for e-sigaretten, men siden det ikke er forsket på dette, ansees dette som ikke bevist og irrelevant av motstanderne av e-sigaretter. Anekdoter kalles derfor alle disse bruker historiene, med en undertone av at folk ikke er til å stole på når de rapporterer om egen helse.

Dagens forsknings rapport tar steget videre fra anekdotene ved at forskerne har evaluert astma parameterne til en gruppe på 18 astmatikere over ett år. Noen av astmatikerne gikk over til kun å bruke e-sigaretter, mens andre var dobbelt brukere av sigaretter og e-sigaretter. Det ble funnet store objektive helsemessige forbedringer hos begge grupper i løpet av perioden. Dette er viktig fordi astmatikere er spesielt følsomme for irritasjoner i luftveiene, og selv om røyking forverrer helsen til astmatikere, fortsetter mange allikevel å røyke.Med denne studien får vi nå objektive beviser på det astmatikere over hele verden i lang tid har rapportert om egen helse ved overgang til e-sigaretter. De får bedre allmenhelse, reduserer medisin bruk osv.

Med tanke på hvor følsomme astmatikere er for irritanter i luftveiene, burde overgangen til e-sigaretter, hvis de er så helse farlige som det påstås fra enkelte hold, medført en forverring av tilstanden, eller i det minste opprettholdelse av status quo, ikke en markant forbedring.

Nå vet du og jeg at denne studien vil bli betraktet som støy av e-sigarett motstanderne, og stemples som irrelevant fordi utvalget er for lite.Og ja, utvalget er lite, og det må mer forskning til på dette området. Allikevel, studien føyer seg inn i rekken av studier og "anekdoter" om e-sigaretten, hvor totalen viser at e-sigaretten er ekstremt mye tryggere enn sigaretten, at røykere bytter ut sigaretten i stort omfang med e-sigaretten, og at helsegevinsten ved å bruke e-sigarett kontra å fortsette med sigaretten er markant.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar