13. mai 2014

Forskning som aldri får store medie oppslag : Episode 2

Etter å ha blitt interessert i røykeslutt har jeg registrert noen trender i anti tobakk arbeidet og media oppslag. En studie eller et forskningsresultat hvor det ikke fra forskerne lages en negativ vinkling på sammendragene eller konklusjonene vil ikke få oppslag. Derfor vil jeg når jeg oppdager studier av denne typen relatert til anti tobakk arbeidet, omtale dem her og dele dem på denne måten. Se også Episode 1.

Snus er over mange år blitt fremstilt som omtrent like farlig som å røyke. I 1992 ble Snus forbudt i EU, med unntak av Sverige. Dette forbudet ble opprettholdt i 2001 når Tobacco Products Directive 2001/37/EC (TPD) ble vedtatt.Dette forbudet fremstår som merkelig når vi ser at Sverige har den desidert laveste andel mannlige røykere i EU, desidert flest mannlige snusere i EU og desidert lavest på statistikken når det gjelder tobakkrelaterte lidelser og dødsfall blant menn.

De siste årene er det kommet forskning fra Sverige hvor sammenhengen mellom snus bruk og hjerteinfarkt er undersøkt, og hvor sammenhengen mellom snus og ulike typer slag er undersøkt.

I 2012 ga en svensk forskergruppe ut en analyse av 8 studier hvor de tok for seg sammenhengen mellom snus og hjerteinfarkt. Dette er den største undersøkelsen av sitt slag som er utført og omfattet 130.361 menn kategorisert som aldri-røykere(Det er viktig å skille på aldri-røykere og ikke-røykere, da ikke-røykere kan ha vært røykere). Disse ble fulgt gjennom 2.262.333 manne år og 3.390 infarkt tilfeller ble identifisert. I denne studien konkluderer forskerne med at det er ingen sammenheng mellom snusbruk og hjerteinfarkt, og at dette tyder på at det er andre giftige stoffer enn nikotin som gir røykerelaterte hjerte lidelser. Selv ikke høyt snus forbruk, 1 boks om dagen, eller langvarig snus bruk, > 20 år påvirker dette bildet.

Nå har den samme forskergruppen kommet med en ny analyse av de samme 8 studiene hvor de har undersøkt sammenhengen mellom snus og hjerneslag. Igjen har de sammenlignet med aldri røykere og igjen finner de ingen økt risiko sammenlignet med aldri brukere av tobakk.  Selv ikke høyt snus forbruk, 1 boks om dagen, eller langvarig snus bruk, > 20 år påvirker dette bildet.

Det har i løpet av de siste 20 årene vært en opplest sannhet at Snus bruk forårsaker slag og hjerteinfarkt, en sannhet basert på en kontroversiell studie fra Karolinska Institutet i 1994 og dens oppfølgere.

Selv om mange fortsatt tror at Nikotin forårsaker kreft, er det vitenskapelig anerkjent at Nikotin IKKE forårsaker kreft. Det har imidlertid vært vanskelig vitenskapelig å vise nikotinens sammenheng med hjerte og kar sykdommer. Svenskene har imidlertid en unik mulighet til å se på nettopp disse sammenhengene siden de har et stort antall Snus brukere over flere ti år, hvor nikotinen gjennom sigarett røyking ikke er en parameter.

Disse forsknings rapportene bør være startskuddet til at myndigheter over hele Europa tar til vettet og deregulerer Snus. Det finnes ikke lenger helse relaterte begrunnelser for å behandle Snus som like farlig eller farligere enn sigaretter. Tvert i mot. Dette viser at Europa vil få store helsemessige gevinster ved å oppfordre røykere til å bytte til Snus eller e-sigaretter.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar