11. mai 2014

LHL og kunnskapløs tilnærming til e-sigaretter

I VG Lørdag 10/5-2014 har generalsekretær i Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, Frode Jahren, en replikk til Anders Giæver sin kommentar i VG den 25/4 "Opp med dampen". Frode Jahren hevder at LHL har en kunnskapsbasert tilnærming til e-sigaretter. Etter å ha lest Jahrens innlegg blir det klart at LHL ikke baserer sin tilnærming til e-sigaretter på kunnskap.

For det første hevder Jahren at "A Longitudinal Analysis of Electronic Cigarette Use and Smoking Cessation" viser at e-sigaretten ikke hjelper til røykeslutt. Hvis Jahren hadde lest studien ville han forstått at denne undersøkelsen IKKE undersøker e-sigaretten i relasjon til røykeslutt. Utvalget i studien var røykere. Av disse deltagerne var det 88 deltagere som ble definert til å være e-sigarett brukere. Grunnlaget for å bli definert som e-sigarett bruker i denne undersøkelsen var at du svarte JA på spørsmålet om du hadde forsøkt e-sigarett 1 EN gang i løpet av de siste 30 dagene. Så e-sigarett brukere var de av røkerne i studien som hadde forsøkt e-sigarett , selv om det bare var en gang, de siste 30 dager når undersøkelsen startet. Høres det ut som om dette gir en god grunn til å konkludere med e-sigarett ikke hjelper i røykekutt? Og jo, Jahren,det kommer stadig fler og fler undersøkelser rundt røykekutt og e-sigarett bruk. ASH England har i April offentliggjort en undersøkelse som sier at det er 2 millioner e-sigarett brukere i England, av disse er det 700000 som er ex-røykere. De andre har betydelig nedtrappet bruken av sigaretter. I Frankrike er det nylig offentliggjort en undersøkelse som hevder at 1% av den franske befolkningen har sluttet å røyke ved hjelp av e-sigaretten. I Frankrike og i England ser vi reduksjon i bruken av tradisjonelle røykeslutt midler, samtidig som antall røykere går ned og bruken av e-sigaretter går opp.

Videre hevdes det at Nikotin er skadelig og vanedannende. Hvilken kunnskapsbasert dokumentasjon har Jahren på at inntak av nikotin, om det er gjennom en sigarett, snus eller e-sigarett, er skadelig for helsen? Og når det gjelder Nikotin og vanedanning vil jeg nøye meg med å sitere en av banebryterne rundt forskning på nikotin og avhengighet , Karl Fagerstrøm , "nikotin produkter, uten innblanding av tobakk, ser ut til å ha et avhengighets potensiale nær koffeinholdige drikker. Interessant nok, som med tobakk og ren nikotin, liker få sin koffein i ren i form av en pille".

Ja, Jahren. føre var prinsippet er et godt prinsipp, anvendt fornuftig. For at føre var prinsippet skal brukes bør det være et sterkt kunnskapsbasert grunnlag som tilsier at skaden ved å ikke anvende dette vil være stor og irreversibel. Dette kan ikke hevdes for e-sigaretten. Det er nå så mye forskning tilgjengelig på e-sigaretten, selv om den ikke støtter Jahrens syn,  at det er stor konsensus blant forskerne som arbeider innenfor dette feltet om at e-sigaretten er 99% mindre skadelig enn sigaretten. Og det er i det perspektivet LHL og Jahren må se på e-sigaretten. I tillegg til et betydelig antall sykdomstilfeller knyttet til sigaretten, dør det rundt 5000 personer i Norge i året av sigarett røyking. I sin ytterste konsekvens vil LHL's kunnskapsbaserte tilnærming ,og føre var prinsipp, medføre at det unødvendig fortsetter å dø 5000 personer i Norge i året.

Og mens Legemiddelindustrien og tobakksgigantene krysser sine fingre for at LHL sitt kunnskapsløse syn på e-sigaretten skal vinne frem, fortsetter røykere over hele verden med å erstatte sigaretten med  e-sigaretten. I fullt samsvar med WHO's Ottawa Charter gir bruken av e-sigaretten røykerne "mulighet til å øke kontroll over, og forbedre sin helse.... Mennesker kan ikke oppnå sitt helsemessige fulle potensiale hvis de ikke kan ta kontroll over de faktorene som bestemmer deres helse". Dette er folkehelse i praksis!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar